Welcome to Humanity First Nederland

Humanity First is in 41 landen, verspreid over 5 continenten geregistreerd. Vastgelegd is dat Humanity First strikt neutraal zonder te kijken naar godsdienst, ras of nationaliteit hulp verleend aan mensen in nood. Wij hebben aan de ontwikkeling van projecten gewerkt en gereageerd op rampen sinds de oprichting in 1994. Om een aantal te noemen: De aardbevingen in Turkije, Pakistan, Japan en Iran; overstromingen in Afrika en Latijns–Amerika; stormen en tsunami's in de Verenigde Staten, Indonesië en Bangladesh en humanitaire bijstand verleend in verschillende conflictgebieden in Oost-Europa.


Meer dan 93% van het gedoneerde geld wordt direct besteed aan hulpprojecten. Dit komt omdat Humanity First werkt met vrijwilligers, die vaak zelfs de overtocht naar het hulpgebied uit eigen middelen betalen. Humanity First kan beschikken over een aanzienlijk aantal opgeleide ingenieurs en artsen evenals vele vrijwilligers voor de ondersteuning en de logistiek. Wij willen een nieuwe norm op het gebied van noodhulp bij rampen creëren. Bovendien willen wij bij de inkoop van materialen zoveel mogelijk profiteren van preferentiële (lagere) tarieven door middel van global sourcing. Humanity First is vaak in staat om met een transparante en rechtvaardige benadering de waarde van donaties in vergelijking met andere hulporganisaties vele malen te vergroten. Kortom geen exorbitante salarissen voor directeuren, want ook deze werken geheel vrijwillig; geen dure gebouwen enz. Wanneer u vraagt wat die nieuwe norm dan wel inhoudt verwijzen wij naar de site op internet die de “salarissen van directeuren goede doelen” vermeldt. U zal dan begrijpen waarom Humanity First met weinig middelen meer tot stand kan brengen. Wat de Nederlandse tak van Humanity First betreft is deze primair opgericht om het hoofdkwartier in Londen, welke de acties en projecten in de wereld aanwijst financieel te steunen. Wel is het de bedoeling dat Humanity First Nederland t.z.t. een eigen project in een ontwikkelingsland zal gaan financieren.

 

Over ons

Humanity First is een door de Verenigde Naties (VN) erkende internationale hulporganisatie. Zij heeft vestigingen in 41 landen, waaronder ook Nederland. Humanity First is werkzaam aan projecten in 50 landen wereldwijd.

Meer weten...

Projects

Humanity First heeft de verschillende programma’s opgericht bijvoorbeeld Kennis voor het leven, Voeden van een dorp, Leer een vaardigheid, Water voor het leven, Geschenk van het zien, De verzorging van weeskinderen, en meer.

Lees meer...